VÅRA TJÄNSTER

RÅDGIVARE Kommunikationsplaner Inhyrd resurs Projektedare

Skribent Internkommunikation

BOLLPLANK Stöd vid förändringar

 

"RSPQT Kommunikation arbetar såväl med strategisk rådgivning som operativt med genomförande av olika kommunikationsinsatser och projekt."

Vårt fokus

  • Att fungera som rådgivare och bollplank i kommunikationsfrågor
  • Internkommunikation
  • Kommunikation i samband med förändringar
  • Att ge stöd och råd när det gäller att ta fram kommunikations-strategier och -planer
  • Att gå in som projektledare eller inhyrd informationschef vid en tillfällig vakans eller då det finns behov av extraresurser

 

Vad vi gör beror på hur våra kunders kommunikationsutmaningar ser ut.

 

 

Det kan handla om förändringsarbeten

där det är viktigt att få alla medarbetare med på tåget och där ledningen behöver

ett bollplank och konkreta råd.

 

Eller att någon behöver hjälp med att ta fram en kommunikationsplan för en viss händelse och ett underlag som gör att cheferna i organisationen kommunicerar

på samma sätt överallt.

 

Vi kan vara projektledare för ett event,

en konferens eller för implementering

av en förändring. Och vi kan fungera som extra resurs, t ex som inhyrd informations-chef vid en tillfällig vakans, då interna resurser inte finns eller räcker till.

 

 

 

 

 

Mest nytta

När vi vet vilka utmaningarna är, ser vi var vi kan göra mest nytta.

 

Kontakta Eva Cohen på 070-671 67 76 eller via mail - eva.cohen@rspqt.se - så berättar hon gärna mer om vad vi kan göra för dig.

 

 

 

RSPQT KOMMUNIKATION AB TELEFON 070-671 67 76 E-MAIL: EVA.COHEN@RSPQT.SE WEB: RSPQT.SE

EKVIKSVÄGEN 24

139 40 VÄRMDÖ

 

Copyright © RSPQT 2013, All Rights Reserved