STRATEGIER OCH PLANER

"Bästa strategi är god praktik."

Strategier & planer

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att nå mål och visioner och för att bygga starka varumärken. Det handlar om att på olika sätt motivera, engagera och respektera företagets eller organisationens intressenter; kunder, medarbetare, media, aktieägare och andra.

 

Att fastlägga strategier, policies och konkreta aktivitetsplaner för kommunikationsarbetet gör jobbet lättare och ökar möjligheten att lyckas.

 

 

Effektiv kommunikation handlar om att strukturera, planera, samordna och genomföra kommunikation på ett sätt som bidrar till att nå de mål man satt upp för sin verksamhet -samtidigt som man får ut mer av varje krona.

 

 

 

 

 

Vi kan...

  • hjälpa till med att ta fram kommunikationsstrategier, -policies och handlingsplaner
  • fungera som bollplank/rådgivare
  • bistå med planering och samordning av olika typer av kommunikation
  • gå in som projektledare eller som inhyrd informationschef vid en tillfällig vakans eller då det finns behov av extraresurser

 

RSPQT KOMMUNIKATION AB TELEFON 070-671 67 76 E-MAIL: EVA.COHEN@RSPQT.SE WEB: RSPQT.SE

EKVIKSVÄGEN 24

139 40 VÄRMDÖ

 

Copyright © RSPQT 2013, All Rights Reserved