INTERNKOMMUNIKATION

 

"När en vision väl är fastställd har den ständigt närvarande ledaren tre uppgifter: Kommunicera, kommunicera och kommunicera till dess att varenda människa förstår visionen och lever med den."

Internkommunikation

Internkommunikation handlar om affärer, om att nå de mål man satt upp för verksamheten. Det helhetsintryck man

ger spelar roll för vilka kunder man attraherar och vilka medarbetare man har och kan rekrytera. Det är därför viktigt

att ledningen är tydlig inte bara med vilka mål man har, utan också med vilka värderingar man vill ska genomsyra företaget och vad det innebär i praktiken.

 

Internkommunikation handlar om respekt, motivation och effektivitet.

 

 

 

 

 

 

Respekt för medarbetares önskan och behov av att ta del och att involveras, och för chefers speciella roll och kommunikationsutmaningar.

Motivation för att tydlig kommunikation och ledare som prioriterar och är bra på att kommunicera, påverkar medarbetare och deras möjlighet att jobba effektivt. Det vill säga, att kunna arbeta mot uppsatta mål och i enlighet med företagets eller organisationens värderingar.

 

Internkommunikation handlar om långt mycket mer än intranätet.

 

Framgångsrik internkommunikation gynnar alla.

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan...

  • hjälpa till med att ta fram planer för hur man kan arbeta med internkommunikation vid löpande verksamhet eller vid olika typer av förändringar
  • vara bollplank/rådgivare åt chefer och projektledare
  • ta fram underlag som ska användas, t ex presentationer, frågor och svar-dokument, texter till web etc.
  • gå in som projektledare eller som inhyrd kommunikationsresurs vid en tillfällig vakans eller då det finns behov av extraresurser

RSPQT KOMMUNIKATION AB TELEFON 070-671 67 76 E-MAIL: EVA.COHEN@RSPQT.SE WEB: RSPQT.SE

EKVIKSVÄGEN 24

139 40 VÄRMDÖ

 

Copyright © RSPQT 2013, All Rights Reserved