FÖRÄNDRINGAR

 

"Alla stora resultat bygger på en grund

av träning och förberedelse."

Förändringar

För att nå framgång vid förändringar måste man förstå, respektera och hantera det faktum att förändringar för de allra flesta upplevs som jobbiga. Att kommunicera och involvera på ett sätt och genom kommunikationskanaler som gör att människor vill bidra med sin kunskap och kompetens, är många gånger avgörande för att nå framgång.

 

 

 

En viktig del av arbetet med att få till stånd förändringar, handlar om prioriteringar. Om att noga planera och avsätta tid för kommunikation.

 

Vi kan...

  • vara bollplank/rådgivare till chefer och projektledare
  • hjälpa till med att ta fram kommunikationsplaner kring viktiga förändringar
  • ta fram underlag, t ex presentationer, frågor och svar-dokument samt texter som skall användas i förändringsarbetet
  • gå in som projektledare eller som inhyrd informationschef vid en tillfällig vakans eller då det finns behov av extraresurser

 

 

RSPQT KOMMUNIKATION AB TELEFON 070-671 67 76 E-MAIL: EVA.COHEN@RSPQT.SE WEB: RSPQT.SE

EKVIKSVÄGEN 24

139 40 VÄRMDÖ

 

Copyright © RSPQT 2013, All Rights Reserved